PAKSI, R. Novostavba rodinného domu, Štúrovo [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Struhala, Karel

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Sibilla, Luboš

Navrhovaná známka

eVSKP id 97526