MACHÁČEK, J. Betonová stropní deska - deskový skelet [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Perla, Jan

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Strnad, Jiří

Navrhovaná známka

eVSKP id 97429