SKLENÁŘOVÁ, R. Studium využitelnosti popílků z procesu denitrifikace spalin [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Drochytka, Rostislav

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Kulísek, Karel

Navrhovaná známka

eVSKP id 97625