KOSTUROVÁ, A. Studium tepelně vlhkostního chování tepelně izolačních materiálů na bázi přírodních vláken [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Zach, Jiří

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Peterková, Jitka

Navrhovaná známka

eVSKP id 97355