SMOLINKA, M. Zaměření údolí potoka Lubě v části Skalička - Malhostovice [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Vondrák, Jiří

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Foral, Jakub

Navrhovaná známka

eVSKP id 97638