JAGOŠ, O. Rodinný dům [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Moudrý, Ivan

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Mátl,, Miroslav

Navrhovaná známka

eVSKP id 97273