SLIŠKA, A. Účelová mapa nové obytné čtvrti v Nové Dubnici [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Vondrák, Jiří

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Andělová, Pavla

Navrhovaná známka

eVSKP id 97630