SCHUSTEROVÁ, S. Rodinný dům [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Vajkay, František

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Žižka, Lukáš

Navrhovaná známka

eVSKP id 97622