FŰLŐPOVÁ, A. Polyfunkční dům v Brně [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Menšíková, Naděžda

Navrhovaná známka

Šuhajda, Karel

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Manová, Ludmila

Navrhovaná známka

eVSKP id 97199