ONDRÁČEK, T. Novostavba rodinného domu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Benešová, Romana

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Janíček, Vít

Navrhovaná známka

eVSKP id 97521