ČÁSLAVOVÁ, S. Statická analýza některých typů dřevěných konstrukcí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Zídek, Rostislav

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Brdečko, Luděk

Navrhovaná známka

eVSKP id 97145