SZAKÁCS BAHNOVÁ, E. Rodinný dům s kancelářemi v Prievidzi [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Štěpánek, Ladislav

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Uhrinec, Marek

Navrhovaná známka

eVSKP id 97091