HRUBÝ, L. Doúprava pitné vody v místě její spotřeby [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Kučera, Tomáš

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Biela, Renata

Navrhovaná známka

eVSKP id 97254