PROCHÁZKA, M. Analýza ztráty stability termoplastových trubek [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Gratza, Roman

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Kytýr, Jiří

Navrhovaná známka

eVSKP id 97574