JEDLIČKOVÁ, V. Osvětlení liturgického prostoru [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Zdařil, Zdeněk

Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Přikryl, Miroslav

Navrhovaná známka
C

eVSKP id 92925