POKORNÝ, J. Svázání fyziologického modelu s modelem tepelného komfortu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Jícha, Miroslav

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Masaryk, Michal

Navrhovaná známka

Kratochvíl, Zdeněk

Navrhovaná známka

eVSKP id 61249