VAŠÍČEK, Z. Acceleration Methods for Evolutionary Design of Digital Circuits [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Sekanina, Lukáš

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Miller, Julian

Navrhovaná známka

Zelinka,, Ivan

Navrhovaná známka

eVSKP id 99791