JURÁNEK, R. Akcelerace detekce objektů pomocí klasifikátorů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Zemčík, Pavel

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Kälviäinen, Heikki

Navrhovaná známka

Sojka, Eduard

Navrhovaná známka

eVSKP id 99815