KOCKMANN, M. Modelování prozodických příznaků pro ověřování mluvčího v pod-prostorech [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Černocký, Jan

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Kenny, Patrick

Navrhovaná známka

Nöth, Elmar

Navrhovaná známka

eVSKP id 99796