MOKHOVA, N. Vliv externích a interních faktorů na náklady vlastního kapitálu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Zinecker, Marek

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Kožená, Marcela

Navrhovaná známka

Živělová, Iva

Navrhovaná známka

Lace, Natalja

Navrhovaná známka

eVSKP id 97925