VODÁK, J. Návrh a realizace zobrazovacího reflektometru 2. generace a jeho aplikace v optické analýze tenkých vrstev [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Ohlídal, Miloslav

viz.posudek v pdf.

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Držík,, Milan

viz.posudek v pdf.

Navrhovaná známka

Klapetek, Petr

viz.posudek v pdf.

Navrhovaná známka

eVSKP id 98174