KLIMEŠ, P. Stanovení vzájemných vazeb mezi mozkovými strukturami [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Halámek, Josef

vizi hodnocení ve formátu pdf

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Hlinka,, Jaroslav

viz posudek ve formátu pdf

Navrhovaná známka

Krajča,, Vladimír

viz posudek ve formátu pdf

Navrhovaná známka

eVSKP id 97917