JAKUB, D. Zpětný překlad vysokoúrovňových konstrukcí jazyka C++ [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Matula, Peter

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Křivka, Zbyněk

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 88807