ČECHMÁNEK, M. Brána inteligentní domácnosti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Novotný, Tomáš

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Žádník, Martin

Navrhovaná známka
B

eVSKP id 88595