DUJÍČEK, A. Paralelizace ultrazvukových simulací na svazku grafických karet [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Jaroš, Jiří

Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Kula, Michal

Navrhovaná známka
B

eVSKP id 88654