HYPSKÝ, J. Zobrazení scény pomocí hlubokých stínových map [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Polok, Lukáš

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Kobrtek, Jozef

Navrhovaná známka
D

eVSKP id 88426