MILKOVIČ, M. Univerzální nástroj pro dekompresi spustitelných souborů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Matula, Peter

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Hynek, Jiří

Navrhovaná známka

eVSKP id 88470