BUCHTA, D. Nástroj na generování polymorfních síťových útoků [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Ovšonka, Daniel

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Malinka, Kamil

Navrhovaná známka

eVSKP id 88469