KŘÍŽ, R. Nástroj pro usnadnění tvorby elektronických knih [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Szőke, Igor

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Grézl, František

Navrhovaná známka

eVSKP id 88644