ŽÁČIK, Š. Systém pro záznam a vyhodnocování dat z GPS [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Bartík, Vladimír

Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Burget, Radek

Navrhovaná známka
C

eVSKP id 88726