TOMKO, M. Akcelerované neuronové sítě na grafické kartě [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Krčma, Martin

Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Zachariášová, Marcela

Navrhovaná známka
D

eVSKP id 88576