DUBEŇ, M. Agregace a doporučování událostí a míst z Facebooku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Szőke, Igor

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Plchot, Oldřich

Navrhovaná známka

eVSKP id 88832