TEUCHNER, M. Mobilní aplikace pro skenování sítě [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Kováčik, Michal

Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Bartoš, Václav

Navrhovaná známka
D

eVSKP id 88563