BLAHO, M. Server pro inteligentní domácnost [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Korček, Pavol

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Košař, Vlastimil

Navrhovaná známka

eVSKP id 88484