ŠKOP, M. Stavba 3D tiskárny [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Španěl, Michal

Navrhovaná známka
D

Posudek oponenta

Klepárník, Petr

Navrhovaná známka
E

eVSKP id 88397