ČÍŽEK, T. Manažer pro deskové hry s paralelním hraním turnajů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Rozman, Jaroslav

Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Snášelová, Petra

Navrhovaná známka
B

eVSKP id 88443