KLOSS, T. Analýza působení větru na ocelové větrané opláštění [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Hron, Lukáš

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Žák,, Antonín

Navrhovaná známka

eVSKP id 104004