KUKLA, R. Statické řešení dostavby nemocnice v Písku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Zlámal, Martin

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Švaříčková, Ivana

Navrhovaná známka

eVSKP id 104051