TRNĚNÝ, J. Mateřská škola v Pustiměři [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Rusinová, Marie

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Párová,, Jitka

Navrhovaná známka

eVSKP id 104267