PROCHÁZKOVÁ, L. Využití dynamických nedestruktivních metod pro zjišťování pevností cementů z cementárny Hranice [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Brožovský, Jiří

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Novosad, Petr

Navrhovaná známka

eVSKP id 104165