ŠŤASTOVÁ, B. Studie protipovodňových opatření v lokalitách Komín a Kníničky na Svratce [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Dráb, Aleš

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Golík,, Pavel

Navrhovaná známka

eVSKP id 104253