PLACHÝ, J. Stavebně technologický projekt bytového domu v Liberci [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Novotný, Michal

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Hrdličková, Eliška

Navrhovaná známka

eVSKP id 104159