KRESTOVÁ, V. Potřeby veřejného sektoru při využití svazků obcí a jejich registru [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Linkeschová, Dana

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Sládek, Roman

Navrhovaná známka

eVSKP id 104040