STLOUKAL, R. Konstrukce autosalonu v Jihlavě [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Šmak, Milan

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Sýkora, Karel

Navrhovaná známka

eVSKP id 104223