SKŮPOVÁ, J. Udržitelnost produkční schopnosti území v závislosti na klimatickém suchu. [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Dumbrovský, Miroslav

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Uhrová,, Jana

Navrhovaná známka

eVSKP id 104201