FIKEJSL, T. Technická zařízení budov v budovách s téměř nulovou spotřebou. [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Hirš, Jiří

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Komínek, Petr

Navrhovaná známka

eVSKP id 103896