JURÁNKOVÁ, H. Hodnocení výkonnosti stavebního podniku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Vítková, Eva

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Skalický, Martin

Navrhovaná známka

eVSKP id 103985