BITTNEROVÁ, L. Bolt Tower Dolní Vítkovice - stavebně technologický projekt [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Venkrbec, Václav

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Štěrba, Martin

Navrhovaná známka

eVSKP id 103829