VARŠO, M. Marketingová koncepce řízení developerských projektů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Dohnal, Radek

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Modranský, Marcel

Navrhovaná známka

eVSKP id 104282