ZOGATA, S. Anorganická nanovlákna v žárobetonech [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Sokolář, Radomír

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Keršnerová,, Lucie

Navrhovaná známka

eVSKP id 104319